Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ


Στα πλαίσια της καθημερινότητας  του φοιτητή της σχολής της Δασολογίας και Φ.Π  -που παρακολουθεί  τόσο τις εργαστηριακές ασκήσεις, όσο και τις αμφιθεατρικές παραδόσεις-  παρουσιάζεται το πρόβλημα της μετακίνησής του από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ σ’ αυτές  του Φοίνικα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα της ύπαρξης των εν λόγω εγκαταστάσεων για την ουσιαστική διεκπεραίωση ορισμένων μαθημάτων.
Παρ’ όλα αυτά, αυτό, τείνει να εντατικοποιεί τη διαδικασία των σπουδών προωθώντας την πολύωρη παρακολούθηση μαθημάτων σε διαφορετικά κτηριακά συγκροτήματα που απέχουν μεταξύ τους, οδηγώντας τους φοιτητές σε μια διαρκή προσπάθεια να ανταπεξέλθουν  στις υποχρεώσεις τους. Από τα παραπάνω συνάγεται η αδυναμία ανάπτυξης επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών για την ενημέρωση και κινητοποίηση τους. Με τον τρόπο αυτό αδρανοποιείται ο φοιτητικός σύλλογος γεγονός που οδηγεί στην έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολής μας.
Πάγιο αίτημά μας λοιπόν, καθίσταται η δωρεάν μεταφορά των φοιτητών στο Φοίνικα. Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία και επιτακτικότητα εν μέσω της οικονομικής κρίσης, καθότι δεν γίνεται το κόστος της μεταφοράς να μετακυλύετε στους φοιτητές τη στιγμή που τα εισοδήματα των οικογενειών τους μειώνονται.
Έτσι προτείνουμε δωρεάν λεωφορείο ανά τακτά χρονικά διαστήματα απ’ το πανεπιστήμιο στο κέντρο στις εγκαταστάσεις στο Φοίνικα. 

Αριστερή Ενότητα
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος


‘Διεκδικούμε στο τώρα.
Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.’

Δημιουργία blogspot

 Ο σκοπός της δημιουργίας του εν λόγω blog είναι η ενημέρωση των φοιτητών της σχολής της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για διάφορα θέματα που αφορούν τη σχολή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των μελών της Αριστερής Ενότητας της Δασολογίας που όμως αφορά όλους τους φοιτητές.
 Οι αναρτήσεις που θα πραγματοποιούνται δεν θα είναι αποκλειστικά από μέλη της ΑΡ.ΕΝ.  Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές να συμμετέχουν γράφοντας οτιδήποτε τους απασχολεί σχετικά με τη σχολή, τις εγκαταστάσεις, τα μαθήματα και τους καθηγητές συν διαμορφώνοντας μαζί μας.